Mit arbejde er typisk at konstruere IT-systemer helt fra grunden. Jeg kommunikerer intensivt med kunden, således, at systemet kommer til at blive et godt redskab for kunden.

Nedenfor vil jeg beskrive et antal forskellige IT-systemer, som jeg har konstrueret.

Datalogger - dokumentation af variationer via sensorer

Projektet 'Datalogger' går ud på at dokumentere de varierende omstændigheder under et bestemt arbejde. En computer er placeret i en selvkørende maskine, og computeren reporterer de indhentede data til en central database. Hardwaren er helt konkret en (embedded Windows-baseret) computer, som er tilknyttet en række sensorer (GPS, meteorologiske sensorer, RFID, kamera med mere). IT-systemet kommunikerer med den centrale database via et mobil-modem.

Der indsamles følgende data: GPS (placering af maskinen og arbejdsstedet), lysforhold, temperatur, nedbørsforhold, fugtighed, vindhastighed, og lufttryk (dvs en række metrologiske data), der tages løbende billeder af omgivelserne, der genkendes forskellige objekter og handlinger. Endvidere er der afstandsmålere (via ultralyd) og IR-temperatursensorer.

Sensorerne er RS232-baserede (der er flere protokoller og der anvendes analog til digital konvertere i forbindelse med analoge signaler) eller IP-baserede. Disse data (incl. billeder) gemmes lokalt og de synkroniseres med den centrale database, når det er muligt. Ved dårlig mobil-forbindelse sendes kun de vigtigste data - resten sendes når forbindelsen er blevet stabil.

IT-Systemet på den selvkørende maskine kan også modtage input fra de personer, som betjener maskinen. Dette kan gøres via tablet (her benyttes en klassisk hjemmeside og netværksforbindelsen er wifi), RFID og SMS.

Der er et antal af disse selvkørende maskiner, og de indhentede data synkroniseres mod en central server. Denne centrale server tilbyder en JSON-baseret web-service til de selvkørende maskiner og databaserne synkroniseres på denne måde. Den centrale server tilbyder også en hjemmeside, hvor brugere kan udtrække statistiske analyser og oversigter, og der er mulighed for at søge og filtrere data udfra specikke kriterier.

Programmet, som blandt andet indsamler data fra sensorer, er skrevet i C#, og web-services og web-sites er skrevet i asp.net/C#. Database-serveren er PostgreSQL, og den anvendes både på de selvkørende maskiner og på den centrale server.

Et komplet inkassosystem til banker

Inkassosystemet (eller inkassoprogrammet) kan importere data fra bankers almindelige database til en separat database. Systemet benyttes i inkasso-afdelingen (typisk 2 til 15 medarbejdere) i en bank. Når data (adresser, navne, kautionister, gæld, og andre data fra banken) er blevet importeret, kan medarbejderne skrive breve til debitorer, advokater, domstole med mere, og dokumenterne gemmes i databasen. Brugerne kan på en nem måde se alle breve, og se alle former for aktiviteter i forbindelse med debitorerne (f.eks. hvornår der er blevet ringet, hvornår de har været i retten osv). Der er mulighed for at sætte gebyr på alle disse aktiviteter. Systemet planlægger og foreslår hvilke aktiviteter den konkrete medarbejder i banken kan udføre. Der er gode muligheder for søgning i databasen.

Inkassosystemet udregner renter og gæld i henhold til gældende lovgivning om inkasso for banker (som er kompleks, så derfor er renteberegningen meget kompliceret), der foretages rykning i tilfældet af manglende betalinger, der kan udskrives årsopgørelser, og inkassosystemet følger debitorerne indtil gælden er betalt eller sagen på anden måde er afsluttet.

IT-systemet er implementeret i Java, og den grafiske brugergrænseflade er baseret på Swing, og programmet er hurtigt og nemt at betjene. Database-serveren er IBM DB2, og den skal placeres på en central computer (DB2 kører under Linux, Windows, AS400,...).

Kontakt mig, hvis du er interesseret i systemet; systemet er i drift i en række danske banker. Jeg ejer halvdelen af systemet.

Systemet er stort, og det har mange funktioner - det har taget mange mandeår at udvikle dette system, og det udbygges løbende.

Måling af grøndækning

Kunden er et dansk universitet, hvor dygtige forskere har studeret et utal af fotografier af dyrkede marker, og de er kommet frem til metoder, som kan estimere graden af grøndækning. Disse metoder er objektive, og virker uafhængig af lysforhold og lignende.

Forskerne havde implementeret metoderne i et standard statistikprogram, og ville gerne have systemet placeret på et centralt website, som andre forskere og sagkyndige kunne anvende. Imidlertid var det generelle statistikprogram langsomt, og det var ikke lige til at integrere i et web-baseret system, og licensen til statistikprogrammet var dyr.

Jeg har konstrueret en web-applikation (skrevet i C#/ASP.NET og database-serveren er PostgreSQL), som anvender de samme statistiske og matematiske metoder. Programmet er skræddersyet til opgaven, og kan kun udføre denne opgave. Til gengæld er dette program meget hurtigt. Nedenfor er et eksempel; på baggrund af farvefotografiet konstrueres det sort/grønne billede, hvor det grønne repræsenterer planter, og det sorte repræsenterer ikke-planter. Man kan umiddelbart herefter udregne graden af grøndække (estimeres som antal grønne pixels i forhold til det samlede antal pixels).

Systemet virker på den måde, at forskerne via en web-browser uploader et antal billeder; billederne bliver behandlet on-the-fly, og umiddelbart herefter kan forskerne se de oprindelige billeder, de behandlede billeder og de forskellige grader af grøndække i web-browseren. De vil altid kunne se disse informationer, når de logger ind.


Websitet benyttes idag af forskere over hele verdenen.

Ventilatorsimulation

IT-systemet er udviklet til en kunde, som er førende inden for klimastyring og produktionsovervågning i forbindelse med animalsk produktion.

På baggrund af empiriske målinger af en række ventilationssystemer er det muligt at konstruere en matematisk model, som fortæller hvor meget udsugning et antal ventilatorer kan foretage under bestemte betingelser. Denne model er implementeret i systemet, og brugeren kan simulere anvendelse af et antal (ikke nødvendigvis ens) ventilatorer på samme tid. Systemet bruges til at vælge og projektere den optimale ventilationsløsning.